Vjerujete li da možemo biti više altruistični, a manje egoistični?